++c

++C چیست؟

++C چیست؟
++C چیست؟

احتمالا شناخته شده ترین اپراتور در ++C؛ ++ یک اپراتور غیرمستقیم است که میتواند به متغیرها اعمال شود و ارزش آنها را افزایش دهد.برای مثال: + اپراتور برای انجام افزودنی است.اپراتور یک نماد است که بر روی یک مقدار یا یک متغیر عمل می کند.

++ مانند تمام دیگر اپراتورهای++C مقدار را باز می گرداند.برنامه نویسی C دارای طیف گسترده ای از اپراتورها برای انجام عملیات های مختلف است.

  • C اپراتورهای ارزیابی:

یک عملگر با عملیات ریاضی مانند اضافه کردن(+)، تفریق(-)،ضرب(*)،تقسیم (/) و باقیمانده (%) و در مقادیر عددی (ثابت ها و متغیرها).

مثال 1: اپراتورهای محاسباتی:

500 - ++C چیست؟

خروجی:

600 - ++C چیست؟

اپراتور +، – و * محاسبه افزوده، تفریق و ضرب به ترتیب به احتمال زیاد انتظار می رود.

در محاسبه نرمال، 9/4 = 2.25 خروجی در برنامه 2 است.


بیشتر بخوانید:

اینفوگرافیک چیست؟


دلیلش این است که هر دو متغیر a و b عدد صحیح هستند. از این رو خروجی نیز یک عدد صحیح است. کامپایلر بعد از نقطه اعشار متن را رد می کند و پاسخ 2 را به جای 2.25 نشان می دهد.

اپراتورmoduloِ، ٪ باقی مانده را محاسبه می کند. هنگامی که a = 9 به b = 4 تقسیم می شود، باقی مانده 1 است. Operator ٪ فقط می تواند با عدد صحیح مورد استفاده قرار گیرد.

200 - ++C چیست؟

  • اپراتورهای افزایش و کاهش:

برنامه نویسی C دارای دو اپراتور افزایش + + و کاهش – برای تغییر مقدار یک عمق (ثابت یا متغیر) با 1 است. افزایش + + مقدار را 1 واحد افزایش می دهد، در حالیکه – مقدار را 1 واحد کاهش می دهد. این دو اپراتور اپراتورهای انار هستند، به این معنی که آنها تنها در یک عمق عمل می کنند.

مثال 2: اپراتورهای افزایش و کاهش:

300 - ++C چیست؟

خروجی:

100 - ++C چیست؟

در اینجا، اپراتورها + + و – به عنوان پیشوند استفاده می شوند.این دو اپراتور همچنین می توانند به عنوان postfix مانند ++ و a– استفاده شوند.


بیشتر بخوانید:

لاراول چیست؟


  • اپراتورهای اختصاصی C:

یک اپراتور انتساب برای اختصاص یک مقدار به یک متغیر استفاده می شود.شایع ترین اپراتور تخصیص :

1373 - ++C چیست؟

مثال 3: اپراتورهای تخصیص:

1372 - ++C چیست؟

خروجی:

1370 - ++C چیست؟

  • C اپراتورهای ارتباطی:

یک اپراتور ارتباطی رابطه بین دو operands را بررسی می کند. اگر رابطه درست باشد، آن را 1؛ اگر رابطه نادرست باشد، مقدار 0 را به دست می آورد.

اپراتورهای ارتباطی در تصمیم گیری و حلقه ها استفاده می شوند.

1371 - ++C چیست؟

مثال 4: اپراتورهای ارتباطی:

900 - ++C چیست؟

خروجی:

800 - ++C چیست؟

  • C اپراتورهای منطقی:

یک عبارت حاوی اپراتور منطقی 0 یا 1 را بسته به اینکه بیان نتایج درست یا غلط است، بازمیگرداند. اپراتورهای منطقی معمولا در تصمیم گیری در برنامه نویسی C استفاده می شوند.

550 - ++C چیست؟

مثال 5: اپراتورهای منطقی:

660 - ++C چیست؟

خروجی:

770 - ++C چیست؟

توضیح برنامه اپراتور منطقی:

1_ (a == b) && (c> 5) به 1 ارزیابی می شود، زیرا هر دو (operands (a == b و (c> b) 1 (true) هستند.

2_ (a == b) && (c <b) به 0 ارزیابی می شود زیرا عملگر (c <b) صفر است (false).
3_ (a == b) || (c <b) به 1 ارزیابی می شود زیرا (a = b) 1 است.(درست است).

4_ (a! = b) || (c <b) به 0 ارزیابی می شود، زیرا هر دو (operand (a! = b و (c<b) صفر هستند (false).
5_ ! (a! = b) به 1 ارزیابی می شود زیرا عملگر (a! = b) صفر است(غلط). از این رو، !(a! = b) یک است (درست).
6_ ! (a == b) به 0 ارزیابی می شود زیرا(a == b) یک است (درست). از این رو،!(a == b) صفر (نادرست) است.

  • اپراتورهای بیتی:

در حین محاسبه، عملیات ریاضی مانند: اضافه کردن، تفریق، اضافه کردن و تقسیم به سطحی بیت تبدیل می شوند که باعث پردازش سریع تر و صرفه جویی در قدرت می شود.اپراتورهای بیتی در برنامه C برای استفاده از عملیات بیتی استفاده می شوند.

223 - ++C چیست؟

اپراتورهای کاما برای ارتباط اصطلاحات مرتبط با یکدیگر استفاده می شوند.مثلا:

115 - ++C چیست؟

  • اپراتور sizeof:

sizeof یک اپراتور غیرمستقیم است که مقدار داده (متغیرهای ثابت، متغیرها، آرایه، ساختار و غیره) را بازمیگرداند.

مثال 6: sizeof اپراتور:

760 - ++C چیست؟

خروجی:

90 - ++C چیست؟

  • C اپراتور Ternary :

اپراتور شرطی یک اپراتور ثانویه است، یعنی در 3 operands کار می کند.

  • نحو شرطی شرطی:

1 - ++C چیست؟

اپراتور شرطی به شرح زیر عمل می کند:

1) بیان اول conditionalExpression ابتدا اگر 1 باشد درست ارزیابی میکند،و اگر 0 باشد،اشتباه ارزیابی می کند.
2) اگر conditionalExpression درست باشد، expression1 ارزیابی می شود.
3) اگر conditionalExpression نادرست باشد، expression2 ارزیابی می شود.

مثال 7: اپراتور مشروح C:

443 - ++C چیست؟

خروجی:

اگر این سال، سال جهش است، وارد 1 شوید اگر هیچ عدد صحیح وارد نکنید: 1

و تعداد روزهای ماه فوریه = 29.

source 

برای دیدن سایر مقالات سایت اینجا کلیک کنید.

نحوه رفع خطاهای ۵۰۰ و ۵۰۲ در وردپرس

طراحی سایت در تبریزشرکت طراحی سایت در تبریز

 

دیدگاهتان را بنویسید

نشانی ایمیل شما منتشر نخواهد شد. بخش‌های موردنیاز علامت‌گذاری شده‌اند *

این قسمت نباید خالی باشد
این قسمت نباید خالی باشد
لطفاً یک نشانی ایمیل معتبر بنویسید.

مشاوره رایگان