1. تمامی فعالیتهای این سایت تابع قوانین جمهوری اسلامی ایران است .
  2. درج اطلاعات و محتوا بر عهده خود مشتری می باشد و طراحان وب تبریز مشخصات اولیه را جهت راه اندازی وب سایت درج خواهد نمود .
  3. در صورت عدم پرداخت و تسویه حساب مشتری بعد از ۱۰ روز ، طراحان وب تبریز مجاز است سایت مزبور را به حالت غیر فعال قرار داده و قطع نماید .
  4. درج عنوان و لینک طراحان وب تبریز در قسمت فوتر سایت جزء حقوق مادی و معنوی  الزامی است و حذف آن مجاز نمی باشد .
  5. حقوق مادی و معنوی سایت های طراحی شده برعهده خود مشتریان میباشد و طراحان وب تبریز صرفا به عنوان مجری طراحی سایت و سئو میباشد .
  6. نکته : در صورت درخواست حذف لینک و عنوان طراحان وب تبریز از فوتر سایت معادل ۵۰ درصد کل مبلغ سفارش به هزینه کل افزوده خواهد شد .

فهرست