منوهای Pop-Up در جاوا اسکریپت

 

در این قسمت از  مقالات طراحی سایت به معرفی منوهای Pop-Up در جاوا اسکریپت می پردازیم . توسط کادر های Pop-Up در جاوا اسکریپت ، می توان به کاربر پیغام اخطار داد ، از آن تایید گرفت و یا ورودی دریافت کرد . این کادر ها در مواقع مورد نظر ظاهر شده و عملیات تعیین شده برای آنها انجام خواهند داد .
به طور کلی ۳ نوع کادر Pop-Up در جاوا اسکریپت داریم :

√ کادر پیام یا هشدار ( alert Box )
√ کادر دریافت تایید (confirm Box )
√ کادر دریافت ورودی ( prompt Box )

از کادر alert Box ، برای اعلام یک پیام یا هشدار به کاربر استفاده می شود . این پیام که از قبل باید تعیین شده باشد ،در یک کادر ظاهر شده و تا زمانی که کاربر دکمه Ok را انتخاب نکند ، از بین نمی رود .
شکل کلی تعریف یک کادر منتی به صورت زیر است :
alert ( ” متن پیام یا هشدار ” ) ;
مثال : در مثال زیر یک کادر alert Box در تابع Alert_Box تعریف شده است . این تابع توسط دکمه فرمان ! Alert ، فراخوانی شده و کادر پیام خود را ظاهر می کند .

< script type=”text/javascript” >
function Alert_Box ( )
{
alert ( ” Welcome To DeveloperStudio ” ) ;
}
</script>
<input type=”button” id=”btnAlert” value=” Alert ! ” onclick=”Alert_Box( )” />

در مثال زیر یک کادر متن و یک دکمه فرمان قرار داده شده است . کاربر باید یک عدد را در کادر متن وارد کرده و بر روی دکمه فرمان کلیک کند . چنانچه عدد ورودی از ۱۰ کمتر باشد ، برنامه عبارت Welcome to DeveloperStdio را در خروجی چاپ کرده و در غیر این صورت یک کادر پیام با متن Number too big را به کاربر نشان می کند .

< script type=”text/javascript” >
function Alert_Box2 ( )
{
var Num = txtNum.value ;
if ( Num < 10 )
document.write ( “Welcome to DeveloperStudio ” ) ;
else
alert ( ” Number too big ” ) ;
}
< /script >
< input type=”text” id=”txtNum” / >
< input type=”button” id=”btnAlert2″ value=” Alert ! ” onclick=”Alert_Box2()” />

 

نکته : می توان در متن پیام کادرهای جاوا اسکریپت ، به تعداد مورد نیاز خط جدید ایجاد کرد . برای این منظور ، در متن پیام از کاراکتر ‘ \n ‘ به شرحی که در مثال زیر آمده است ، استفاده می شود :

< script type=”text/javascript” >
function Alert_Box3 ( )
{
alert ( “Hello . Dear User ” + ‘\n’ + “Welcome to DeveloperStudio “) ;
}
< /script >
< input type=”button” id=”btnAlert3″ value=” Alert ! with Line Brakes ” onclick=”Alert_Box3()” />

از کادر دریافت تایید ، برای اعلام یک پیام به کاربر و دریافت نظر آن مبنی بر قبول یا عدم قبول پیام مورد نظر استفاده می شود .
این کادر دارای ۲ دکمه فرمان OK و Cancel است ، که در صورت انتخاب گزینه OK ، کادر مقدار مثبت ( True ) و در صورت انتخاب گزینه Cancel ، کادر مقدار منفی ( False ) را به صفحه بر می گرداند .
شکل کلی تعریف یک کادر تایید به صورت زیر است :

confirm( ” متن پیام ” ) ;

نکته مهم : از مقدار برگشتی یک کادر تایید می توان در برنامه نویسی استفاده کرد . برای این منظور باید مقدار بازگشتی را در یک متغیر به شکل زیر ذخیره کرده و سپس از آن متغیر استفاده کرد . به مثال دقت کنید :

نام متغیر  =  confirm ( “متن پیام” ) ;

مثال : در مثال زیر یک تابع با یک کادر تایید ، قرار داده شده است . این تابع با دکمه فرمان btnChange ، فراخوانی می شود و کادر تایید خود را نشان می دهد . کادر از کاربر درباره رفتن به صفحه اصلی سایت می پرسد ، که در صورت تایید و فشردن دکمه OK مروگر به صفحه اصلی رفته و در صورت زدن دکمه Cancel یک پیام در خروجی چاپ می کند :

< script type=”text/javascript” >
function Change_Page( )
{
var x = confirm ( “Do you want go to home page ? ” ) ;
if ( x == true )
document.URL = “../Default.aspx” ;
else
document.write ( ” You pressed Cancel ! ” ) ;
}
< /script >
< input type=”button” id=”btnChange” value=” go to Home Page ? ” onclick=”Change_Page( )” />

از کادر دریافت ورودی ، برای اعلام یک پیام به کاربر و دریافت یک ورودی از وی استفاده می شود . در این حالت یک کادر حاوی پیام مورد نظر ، یک کنترل متنی برای ورود مقدار ، دکمه OK برای تایید و ارسال مقدار ورودی به صفحه و دکمه Cancel برای لغو عملیات کادر ، بر روی صفحه نمایش داده می شود .
همچنین می توان یک مقدار پیش فرض نیز در کادر تعیین کرد ، که هموراه به صورت پیش فرض در کنترل متنی کادر نمایش داده خواهد شد . تعیین مقدار پیش فرض اختیاری است .
شکل کلی تعریف یک کادر دریافت ورودی سه صورت زیر است :

prompt ( ” مقدار پیش فرض ” , ” متن پیام کادر” ) ;

مثال : در مثال زیر یک کادر دریافت ورودی ، برای دریافت نام کاربر در تابع Hello_User تعریف شده است . این تابع با کلیک بر روی دکمه فرمان Enter Name فراخوانی شده و سپس با دریافت نام کاربر یک پیام خوش آمد به کاربر در خروجی اعلام می کند . برای مشاهده خروجی بروی دکمه فرمان Enter Name کلیک کرده و سپس نام خود را در کادر وارد کنید :

< script type=”text/javascript” >
function Hello_User( )
{
var name = prompt ( “enter your name”) ;
if ( name != null )
document.write ( “hello dear ” + name + ” ” + “Welcome to DeveloperStudio” ) ;
}
< /script >
< input type=”button” id=”btnHello” onclick=”Hello_User()” value=”Enter Name” />

مثال : در مثاب زیر یک کادر دریافت تایید در تابع Change_page تعریف شده است . این کادر یک ورودی ، که نام یکی از بخش های آموزشی سایت DeveloperStudio است ، را از کاربر دریافت کرده و سپس آدرس مرورگر را به آدرس مربوط با آن نام تغییر می دهد . در این کادر مقدار پیش فرض Home Page در نظر گرفته شده است . برای مشاهده خروجی بروی دکمه فرمان کلیک کرده و سپس نام مقصد را انتخاب کنید . در صورت وارد کردن اسم نادرست ، یک کادر هشدار ظاهر خواهد شد :

< script type=”text/javascript” >
function Change_Page( )
{
var page = prompt ( “Where do you want to go ? ” , “Home Page” ) ;
switch ( page )
{
case “Home Page” :
document.URL = “../Default.aspx” ;
break ;
case “Html” :
document.URL = “../HTML/introducehtml.aspx” ;
break ;
case “CSS” :
document.URL = “../CSS/CSSIntroduce.aspx” ;
break ;
case “Java Script” :
document.URL = “../JavaScript/Java_Script_Introduce.aspx” ;
break ;
case “SQL” :
document.URL = “../SQL/SQLIntroduce.aspx” ;
break ;
default :
alert ( “Incorrect Name” ) ;
}
}
< /script>
<input type=”button” id=”Button2″ onclick=”Change_Page()” value=”Enter Page” />

 

منبع: sitedesign-co.com

دیدگاهتان را بنویسید

نشانی ایمیل شما منتشر نخواهد شد. بخش‌های موردنیاز علامت‌گذاری شده‌اند *

این قسمت نباید خالی باشد
این قسمت نباید خالی باشد
لطفاً یک نشانی ایمیل معتبر بنویسید.

Call Now Buttonمشاوره رایگان