عملگرهای جاوا اسکریپتReviewed by Datacss.ir on Oct 26Rating:

عملگرهای جاوا اسکریپت

 

در این قسمت از آموزش جاوا اسکریپت ، عملگرهای جاوا اسکریپت را توضیح می دهیم .

عملگرهای ریاضی :

√ جمع          +            دو عملوند خود را با هم جمع می کند .
√ تفریق         –            دو عملوند خود از هم کم می کند .
√ ضرب          *            دو عملوند خود را در هم ضرب می کند .
√ تقسیم        /           عملوند اول خود را بر عملوند دوم تقسیم می کند .
√ باقی مانده  %           باقی مانده حاصل از تقسیم عملوند اول بر عملوند دوم را محاسبه می کند .
√ افزاینده      ++          عملوند خود را یک واحد افزایش می دهد .
√ کاهنده      – –           عملوند خود را یک واحد کاهش می دهد .

عملگرهای انتسابی

از عملگرهای انتسابی ، برای نسبت دادن مقدار به یک متغیر استفاده می شود .

√ انتساب           =
√ جمع             +=
√ تفریق           – =
√ ضرب             *=
√ تقسیم           /=
√ باقی مانده    %=

عملگرهای مقایسه ای

در طراحی سایت از این عملگرها برای مقایسه یک متغیر با یک مقدار و یا مقایسه ۲ متغیر با هم استفاده می شود .

√ تساوی           = =       امتحان برابری با یک مقدار یا یک متغیر دیگر
√ تساوی        = = =       امتحان برابری با یک مقدار یا یک متغیر دیگر هم از لحاظ مقدار و هم از √ لحاظ نوع داده ای
√ عدم تساوی      ! =      امتحان عدم برابری با یک مقدار یا یک متغیر دیگر
√ بزرگتر بودن         >       امتحان بزرگتر بودن
√ کوچکتر بودن       <       امتحان کوچکتر بودن
√ مساوی یا بزرگتر بودن      >=       امتحان مساوی یا بزرگتر بودن
√ مساوی یا کوچکتر بودن    <=       امتحان مساوی یا کوچکتر بودن

عملگرهای منطقی

از عملگرهای منطقی در طراحی سایت برای ترکیب دو یا چند عبارت مقایسه ای یا شرطی با هم و ایجاد یک عبارت واحد استفاده می شود . در جدول زیر انواع عملگرهای منطقی و شرایط درست بودن آنها توضیح داده شده است .

√ &&    عملگر ” و ” این عبارت برای ترکیب دو یا چند عبارت با هم استفاده می شود . نتیجه ترکیب این عملگر فقط زمانی صحیح است ، که تمام عبارات ترکیب شده با هم درست باشند .
√ ||    عملگر ” یا ”     این عبارت برای ترکیب دو یا چند عبارت با هم استفاده می شود . نتیجه ترکیب این عملگر در صورت درست بودن حداقل یکی از عبارات ترکیب شده ، درست خواهد بود.
√ !    عملگر not     این عملگر برای بر عکس کردن درستی یا عدم درستی یک عبارت استفاده می شود . استفاده این عملگر قبل از یک عبارت صحیح باعث نادرست شدن جواب و برعکس خوهد شد .

عملگر رشته ای

متغیرهای رشته ای متغیر هایی هستند ، که از متن تشکیل شده اند . این متغیرها را همانطور که قبلا اشاره شد ، باید بین دو علامت ” ” تعریف کرد . در استفاده از جاوا اسکریپت در طراحی سایت ، می توان دو متغیر رشته ای را با عملگر + به هم اضافه کرد . همچنین برای ایجاد فاصله بین متغیرهای می توان از یک ” ” به شکلی که در مثال زیر آمده است ، استفاده کرد .

< script type=”text/javascript” >
var matn1 = “Welcome to” ;
var matn2 = “sitedesign-co.com” ;
var welcome = matn1 + ” ” + matn2 ;
document.write (welcome) ;
< /script >     کد
خروجی : Welcome to sitedesign-co.com

 

منبع: sitedesign-co.com

دیدگاهتان را بنویسید

نشانی ایمیل شما منتشر نخواهد شد.

این فیلد را پر کنید
این فیلد را پر کنید
لطفاً یک نشانی ایمیل معتبر بنویسید.

فهرست
Call Now Buttonتماس سریع