عملگرهای جاوا اسکریپت

 

در این قسمت از آموزش جاوا اسکریپت ، عملگرهای جاوا اسکریپت را توضیح می دهیم .

عملگرهای ریاضی :

√ جمع          +            دو عملوند خود را با هم جمع می کند .
√ تفریق         –            دو عملوند خود از هم کم می کند .
√ ضرب          *            دو عملوند خود را در هم ضرب می کند .
√ تقسیم        /           عملوند اول خود را بر عملوند دوم تقسیم می کند .
√ باقی مانده  %           باقی مانده حاصل از تقسیم عملوند اول بر عملوند دوم را محاسبه می کند .
√ افزاینده      ++          عملوند خود را یک واحد افزایش می دهد .
√ کاهنده      – –           عملوند خود را یک واحد کاهش می دهد .

عملگرهای انتسابی

از عملگرهای انتسابی ، برای نسبت دادن مقدار به یک متغیر استفاده می شود .

√ انتساب           =
√ جمع             +=
√ تفریق           – =
√ ضرب             *=
√ تقسیم           /=
√ باقی مانده    %=

عملگرهای مقایسه ای

در طراحی سایت از این عملگرها برای مقایسه یک متغیر با یک مقدار و یا مقایسه ۲ متغیر با هم استفاده می شود .

√ تساوی           = =       امتحان برابری با یک مقدار یا یک متغیر دیگر
√ تساوی        = = =       امتحان برابری با یک مقدار یا یک متغیر دیگر هم از لحاظ مقدار و هم از √ لحاظ نوع داده ای
√ عدم تساوی      ! =      امتحان عدم برابری با یک مقدار یا یک متغیر دیگر
√ بزرگتر بودن         >       امتحان بزرگتر بودن
√ کوچکتر بودن       <       امتحان کوچکتر بودن
√ مساوی یا بزرگتر بودن      >=       امتحان مساوی یا بزرگتر بودن
√ مساوی یا کوچکتر بودن    <=       امتحان مساوی یا کوچکتر بودن

عملگرهای منطقی

از عملگرهای منطقی در طراحی سایت برای ترکیب دو یا چند عبارت مقایسه ای یا شرطی با هم و ایجاد یک عبارت واحد استفاده می شود . در جدول زیر انواع عملگرهای منطقی و شرایط درست بودن آنها توضیح داده شده است .

√ &&    عملگر ” و ” این عبارت برای ترکیب دو یا چند عبارت با هم استفاده می شود . نتیجه ترکیب این عملگر فقط زمانی صحیح است ، که تمام عبارات ترکیب شده با هم درست باشند .
√ ||    عملگر ” یا ”     این عبارت برای ترکیب دو یا چند عبارت با هم استفاده می شود . نتیجه ترکیب این عملگر در صورت درست بودن حداقل یکی از عبارات ترکیب شده ، درست خواهد بود.
√ !    عملگر not     این عملگر برای بر عکس کردن درستی یا عدم درستی یک عبارت استفاده می شود . استفاده این عملگر قبل از یک عبارت صحیح باعث نادرست شدن جواب و برعکس خوهد شد .

عملگر رشته ای

متغیرهای رشته ای متغیر هایی هستند ، که از متن تشکیل شده اند . این متغیرها را همانطور که قبلا اشاره شد ، باید بین دو علامت ” ” تعریف کرد . در استفاده از جاوا اسکریپت در طراحی سایت ، می توان دو متغیر رشته ای را با عملگر + به هم اضافه کرد . همچنین برای ایجاد فاصله بین متغیرهای می توان از یک ” ” به شکلی که در مثال زیر آمده است ، استفاده کرد .

< script type=”text/javascript” >
var matn1 = “Welcome to” ;
var matn2 = “sitedesign-co.com” ;
var welcome = matn1 + ” ” + matn2 ;
document.write (welcome) ;
< /script >     کد
خروجی : Welcome to sitedesign-co.com

 

منبع: sitedesign-co.com

دیدگاهتان را بنویسید

نشانی ایمیل شما منتشر نخواهد شد. بخش‌های موردنیاز علامت‌گذاری شده‌اند *

این قسمت نباید خالی باشد
این قسمت نباید خالی باشد
لطفاً یک نشانی ایمیل معتبر بنویسید.

Call Now Buttonمشاوره رایگان