نماد سایت طراحان وب تبریز – طراحی سایت در تبریز – آژانس خلاقیت وب سایت تبریز

طراحی وب سایت بدون استفاده از جدول

طراحی وب سایت با استفاده از جدول که دیگر در سایت های Web 2.0 جایگاهی ندارد، اکنون با قالب چینی سایت با استفاده از تکنیک های CSS جایگزین شده است. در صورت استفاده از جداول در طراحی  سایت ها، طراحی و محتوای سایت که به آنها می بایست به صورت مجزا توجه کرد در هم ادغام می شوند و امکان نگاه انتزاعی به هر کدام وجود نخواهد داشت. عیوب بسیاری در طراحی با استفاده از جدول وجود داشته که می توان موارد زیر را برشمرد:

* به علت جدا نبودن طراحی از محتوا، هر جایی که نیاز به تغییر طراحی عنصری وجود داشته باشد این طراحی می بایست در همانجا ذکر شود. در نتیجه حجم صفحات وب ما بسیار سنگین خواهد بود. در حالی که با تعریف یک دستور CSS می توان آن را به دسته ای از عناصر اعمال کرد و بدین ترتیب حجم صفحات وب و در نتیجه میزان پهنای باند مصرفی را تا حد قابل توجهی کاهش داد و همینطور سرعت نمایش صفحات نیز در مرورگر کاربر افزایش می یابد.
* اشکال دوم این است که در صورت نیاز برای تغییر ویژگی دسته ای از عناصر نیاز خواهیم داشت تا همه ی آنها را به صورت مجزا تغییر دهیم، اما در صورتی که از قوانین CSS استفاده کرده باشیم، تنها تغییر یک قانون اعمال شده به دسته ای از عناصر همه ی آنها را تغییر خواهد داد.
* در طراحی با استفاده از CSS امکان تعیین چندین طراحی برای انواع مختلفی از صفحات را داریم. بنابراین برای طراحی متفاوتی برای چاپ، و یا برای مرورگرهای موبایل، و یا حتی برای انواع مرورگرهای متفاوت نیازی به ایجاد صفحات HTML مجزا نخواهیم داشت و تنها تعیین قواعد متفاوت CSS طراحی متفاوتی را به کاربر ارائه خواهد کرد.
* به علت جدا شدن محتوا از طراحی و امکان دید انتزاعی به هر کدام در طراحی های بر اساس CSS در Web 2.0 می توان هر کدام را با حداقل توجه به دیگری تغییر داد. بدین ترتیب امکان تغییر کامل ظاهر سایت با تغییرات عمده در CSS و حداقل تغییرات و گاهی بدون تغییر در محتوای صفحات HTML وجود خواهد داشت. بدین ترتیب هزینه نگهداری سایت تا حد زیادی کاهش می یابد.

خروج از نسخه موبایل