نماد سایت طراحان وب تبریز – طراحی سایت در تبریز – آژانس خلاقیت وب سایت تبریز

رضایت مشتری چیست؟

1softwarecrm 1024x327 - رضایت مشتری چیست؟

رضایت مشتری چیست؟

 

رضایت مشتری ، عکس العمل رضایت مندانۀ او نسبت به یک تجربۀ مصرف و یا بخشی از آن است. یا رضایت مشتری ، عکس العمل رضایت مندانه خوشایندی است. یعنی یک مشتری بعد از استفاده از محصولات و خدمات ما، آیا رضایت کاملی دارد از:

عدم رضایت مشتری اما عکس العمل ناخوشایندی است که حاکی از عدم رضایت اوست. که قطعا در صورت عدم رضایت او نسبت به عملکرد ما، باعث دفع او از تجارت ما خواهد شد.

باید حتما در طراحی سایت خود بخشی برای شناسایی و سنجش میزان رضایت مشتریان در نظر بگیریم.

منبع: sitedesign-co.com

خروج از نسخه موبایل