برخی موارد در PHP به آن نیاز پید می نمایید که تگ های خاصی از HTML را حذف نمایید که تابعی برای این کار در PHP وجود ندارد. تابع strip_tags نیز به این صورت عمل می نماید که تنها تگ های خاصی را که شما در پارامترهای آن تعریف می نمایید را اجازه نمایش به آن داده می شود. تابع PHP زیرا عکس strip_tags عمل می نماید و تگ هایی که شما مشخص می نمایید را از HTML حذف می نماید.

function strip_defined_tags($str, $tags, $stripContent = false) {
$content = ”;
if (!is_array($tags)) {
$tags = (strpos($str, ‘>’) !== false ? explode(‘>’, str_replace(‘<‘, ”, $tags)) : array($tags));
if(end($tags) == ”) array_pop($tags);
}
foreach($tags as $tag) {
if ($stripContent) {
$content = ‘(.+|\s[^>]*>)|)’;
$str = preg_replace(‘#|\s[^>]*>)’.$content.’#is’, ”, $str);
}
return $str;

دیدگاهتان را بنویسید

نشانی ایمیل شما منتشر نخواهد شد. بخش‌های موردنیاز علامت‌گذاری شده‌اند *

این قسمت نباید خالی باشد
این قسمت نباید خالی باشد
لطفاً یک نشانی ایمیل معتبر بنویسید.

مشاوره رایگان